Wat is de OEE-tracker

Met de OEE-tracker berekent u de effectiviteit van uw productiemachine of -lijn.

Hoe werkt dat? De OEE-tracker meet 7 verliesposten binnen 3 hoofdpunten:

Hoofdpunten Verliesposten
Beschikbaarheid
  • machinefalen (storingen)
  • op- en omstellen (opbouwtijd, instellen ander producttype)
  • lijnremmers (gebrek aan aanvoer of afvoer)
Prestatie
  • korte stops (2-5 min., door operator, bijv. schoonmaak of klein herstel)
  • lagere productiesnelheid (andere oorzaken)
Kwaliteit
  • productafkeur tijdens productie
  • productafkeur tijdens opstart en productwissel

Zo krijgt u de OEE-index
Voor de juiste graadmeter vermenigvuldigt u de beschikbaarheidsgraad met de prestatiegraad en de kwaliteitsgraad. De OEE-tracker meet deze graden als volgt:

Beschikbaarheid: hoe vaak draait uw machine?
De beschikbaarheidsgraad van uw machine is B/A:
A: totale productietijd.
B: werkelijke productietijd,
die bestaat uit de totale productietijd min stilstand door machinefalen, opstellen en omstellen en lijnremmers.

Prestatie: hoeveel produceert uw machine?
De prestatiegraad van uw machine is D/C:
C: verwachte theoretische output
D: werkelijke output,
die bestaat uit de verwachte theoretische output min snelheidsverlies door korte stops en lagere snelheid

Kwaliteit: hoe goed is uw product?
De kwaliteitsgraad van uw machine is F/E:
E: werkelijke output
F: goed product,
die bestaat uit de werkelijke output min kwaliteitsverlies door afkeur tijdens productie en opstart.

Hebt u alles in beeld, dan kunt u uw proces verbeteren. Hoe?
Lees het bij maximale productie in beeld met OEE-tracker >>

Of maak meteen een afspraak voor een gratis demo >>